Re: kak se zove...

From: danijel (dbalas...)


"robert d." <robertduvancic@email.t-com.hr> wrote in message
news:e1t4g6$59k$1@ss405.t-com.hr...
> Bok!
>
> Kak se zove biljka koju ja znam pod imenom "ZLATNA KIŠA"?
> Inače to je grm, ljudi ga sade samostalno ili više komada kao živicu.
> Ima duge grane pune žutih cvjetića(cvjetići su kao listići) i normalno
> ,zelene listove.
> Sad mu je vrijeme cvatnje,negdje je već i ocvalo.
>
> Zanima me latinski naziv i domaći.
> Možda neko zna gdje na netu ima site sa slikama da potražim....
>
> Hvala.


Forsythia europaea (Oleaceae) Degen et Bald. - albanska forsitija
http://www.sumfak.hr/~dendrolo/atlas/059a.htm


Forsythia suspensa (Oleaceae) (Thunb.) Vahl - viseća forsitija
http://www.sumfak.hr/~dendrolo/atlas/060a.htm


Forsythia viridissima (Oleaceae) Lindl. - zelena forsitija
http://www.sumfak.hr/~dendrolo/atlas/061a.htm

Share |
kak se zove...... by robert d. on Apr 16th 2006, 09:58